Βρείτε το πλησιέστερο Συνεργείο

Πίσω

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στο Δίκτυο EUROREPAR Car Service, θεωρούμε υποχρέωση μας να διασφαλίζουμε ότι τα απόβλητα που παράγονται κατά τις εργασίες συντήρησης του αυτοκινήτου σας, αντιμετωπίζονται με τον πιο ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον, τρόπο.

Πιο συγκεκριμένα, διασφαλίζουμε ότι τα χρησιμοποιημένα ελαστικά, λιπαντικά, μπαταρίες, φίλτρα κ.λ.π  θα ανακυκλώνονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων.

 

icon-gear