Βρείτε το πλησιέστερο Συνεργείο

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η AIGLON ΑΕ η οποία είναι η επίσημη εισαγωγέας στην Ελλάδα των ανταλλακτικών, αξεσουάρ και λοιπών προϊόντων με την επωνυμία  Eurorepar, αιτείται την εκ μέρους σας καταχώρηση προσωπικών στοιχείων τα οποία είναι τα απολύτως απαραίτητα για την πραγματοποίηση της εκάστοτε ζητηθείσας υπηρεσίας, ενδεικτικά ενδέχεται να ζητηθεί η καταχώρηση ονόματος, διεύθυνσης, τηλεφώνου και στοιχείων επικοινωνίας,  τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο,  e- mail), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (π.χ. αίτηση για λήψη εντύπου ή στο κλείσιμο ενός ηλεκτρονικού ραντεβού για συντήρηση ή επισκευή).

Η AIGLON ΑΕ σέβεται την επιθυμία για προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας στοιχείων. Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται μόνο εφόσον εσείς εκουσίως και οικειοθελώς τα καταχωρήσετε και ρητώς συναινέσετε για την λήψη και επεξεργασία αυτών.

Ρητώς σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποστέλλοντας σχετικό email στην κάτωθι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας ουδεμία αναδρομική ισχύ έχει.

Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον στο πλαίσιο εμπορικής προώθησης προϊόντων, για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς,  την έρευνα αγοράς ή τον έλεγχο δεδομένων πωλήσεων, και προκειμένου η AIGLON ΑΕ να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας σε όποιες περιπτώσεις αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η AIGLON ΑΕ μπορεί να προωθήσει τις πληροφορίες αυτές ή να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά ή μέρος αυτών στην εταιρεία EUROREPAR Car Service αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν.

Σημειώνεται ότι η συλλογή και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει με τον πλέον ασφαλή και προσήκοντα τρόπο και με βάση πάντα την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση e-mail: customercare@eurorepar.gr

Ανά πάσα στιγμή έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης αυτών.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διόρθωση ή διαγραφή των στοιχείων που έχετε καταχωρήσει στη σελίδα του Δικτύου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση e-mail: customercare@eurorepar.gr και αυτά θα διαγραφούν από τα τηρούμενα αρχεία μας. Η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων θα λάβει χώρα εντός των ορίων και προϋποθέσεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

icon-gear