Βρείτε το πλησιέστερο Συνεργείο

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Με το παρόν ορίζεται ότι ο διαδικτυακός τόπος (site) www.eurorepar.gr προορίζεται για προσωπική πληροφόρηση των χρηστών του.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

-Η χρήση και η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται στους παρακάτω όρους καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία. Η σύνδεση και η πρόσβαση στον ιστότοπο www.eurorepar.gr υποδηλώνει την κατανόηση και την πλήρη και χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή από την πλευρά των χρηστών του συνόλου των γενικών όρων και των προϋποθέσεων αυτών.

-Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε εκ των όρων και προϋποθέσεων αυτών, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την παρούσα ιστοσελίδα και να μην κάνετε χρήση αυτής.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας www.eurorepar.gr και του περιεχομένου αυτής. Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα αυτοί (οι ανήλικοι) αυτοβούλως επισκεφθούν ή κάνουν χρήση αυτής και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, η AIGLON ΑΕ, η EUROREPAR Car Service , οι θυγατρικές της, και τα μέλη του δικτύου EUROREPAR Car Service  δεν φέρουν καμία ευθύνη.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Συνοπτικά οι ενότητες είναι οι ακόλουθες:

1. Πνευματική ιδιοκτησία

2 Πληροφόρηση σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες

3. Προσωπικά Δεδομένα

4. Σύνδεσμοι hypertextes

5. Αποκλεισμός ευθύνης

6. Ενημέρωση, επικαιροποίηση, λειτουργία

7. Δεσμοί -links- προς άλλα sites

8. Εφαρμοστέο δίκαιο

9. Cookies

 

Ο δικτυακός τόπος δημοσιοποιείται από την EUROREPAR Car Service Ανώνυμη Εταιρεία με κεφάλαιο15.040.000 €, που είναι καταχωρημένη στα μητρώα των στο Εμπορικό επιμελητήριο και στο μητρώο εταιρειών του Παρισιού με τον αριθμό μητρώου 444 590 574.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Έδρα:

Immeuble  Pole Tertiaire 2

78300 POISSY

PARIS

FRANCE

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Υπεύθυνος: customercare@eurorepar.gr

AIGLON A.E

Λεωφόρος Κηφισίας 240-242

Χαλάνδρι Αττικής

 

1. Πνευματική Ιδιοκτησία

1.1. Η AIGLON ΑΕ και η EUROREPAR Car Service  ενημερώνουν τους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.

Το συνολικό περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου προστατεύεται από:

α) τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων αναφορικά με αναρτημένες φωτογραφίες, άρθρα, γραφικά και αρχεία ήχου και εικόνας,

β) τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων/μαρκών/διακριτικών γνωρισμάτων/ λογοτύπων/ επωνυμιών και διακριτικών τίτλων. Εν προκειμένω προστατεύονται ενδεικτικώς το σήμα- διακριτικό γνώρισμα- λογότυπο της EUROREPAR Car Service   το σήμα και η επωνυμία της AIGLON ΑΕ, καθώς και όλα τα σήματα, λογότυπα και εμβλήματα  που απεικονίζονται σε αυτό το site.

1.2. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι ιδιοκτησία της EUROREPAR Car Service ή/και της AIGLON Α.Ε. ή τρίτων που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την εκμετάλλευσή τους από αυτές.

1.3. Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο, διαδικασία, και μέσο (ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο) η ολική ή η μερική αναπαραγωγή, αντιγραφή, χρήση, αναδιανομή, τροποποίηση, προσαρμογή, ενσωμάτωση, αναδημοσίευση, μετάφραση, εμπορική χρήση, αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της EUROREPAR Car Service ή/και της AIGLON Α.Ε.. Περαιτέρω, απαγορεύεται και η χρήση οιασδήποτε πληροφορίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου από τα μέλη του Δικτύου της EUROREPAR Car Service στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

1.4. Κάθε ενέργεια αντίθετη με τα ανωτέρω οριζόμενα συνιστά παραβίαση της εν γένει νομοθεσίας και αποτελεί, όλως ενδεικτικώς, κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, γραφικών, μοντέλων, ή (και) σημάτων.

 

2. Πληροφόρηση σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες

2.1. Πληροφορίες και εικόνες που απεικονίζονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο βασίζονται σε τεχνικά χαρακτηριστικά που ισχύουν κατά τη στιγμή που δημοσιεύονται στο site, ή τη στιγμή που ενημερώνεται ή επικαιροποιείται η συγκεκριμένη σελίδα.

2.2. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το site, έχουν σκοπό τη γενικότερη ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

2.3. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές, είναι είτε οι ενδεικτικές είτε οι ανώτατες συνιστώμενες τιμές πώλησης στην Ελλάδα, και δεν δεσμεύουν ούτε την AIGLON ΑΕ, ούτε την EUROREPAR Car Service ούτε τις θυγατρικές της, ούτε και τα μέλη του επισήμου δικτύου της EUROREPAR Car Service .

2.4. Οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτό το site είναι αυτές που προσφέρονται από τα μέλη του δικτύου της EUROREPAR Car Service  στην Ελλάδα..

2.5. Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ, οι αναγραφόμενες τιμές είναι όλως ενδεικτικές. Σε αυτές δεν περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, εκτός αν πρόκειται για εγγυήσεις.

2.6. Το δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών της   EUROREPAR Car Service βρίσκεται στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτησή σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτό το site.

2.7. Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη του επισήμου δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών της  AIGLON ΑΕ και της    EUROREPAR Car Service   είναι ανεξάρτητες εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν την ελευθερία και την ευχέρεια να εκδίδουν τους δικούς τους τιμοκαταλόγους, να συμμετέχουν ή όχι στις ενέργειες που προτείνονται από την AIGLON ΑΕ ή/και την EUROREPAR Car Service (συμπεριλαμβανομένων και των εγγυήσεων), και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για πληροφορίες που εκείνες παρέχουν μέσω αυτού του site.

 

3. Προσωπικά δεδομένα

3.1. Η AIGLON ΑΕ η οποία είναι η επίσημη εισαγωγέας στην Ελλάδα των ανταλλακτικών, αξεσουάρ και λοιπών προϊόντων με την επωνυμία  Eurorepar, αιτείται την εκ μέρους σας καταχώρηση προσωπικών στοιχείων τα οποία είναι τα απολύτως απαραίτητα για την πραγματοποίηση της εκάστοτε ζητηθείσας υπηρεσίας, ενδεικτικά ενδέχεται να ζητηθεί η καταχώρηση ονόματος, διεύθυνσης, τηλεφώνου και στοιχείων επικοινωνίας,  τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο,  e- mail), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (π.χ. αίτηση για λήψη εντύπου ή στο κλείσιμο ενός ηλεκτρονικού ραντεβού για συντήρηση ή επισκευή).

3.2. Η AIGLON ΑΕ σέβεται την επιθυμία για προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας στοιχείων. Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται μόνο εφόσον εσείς εκουσίως και οικειοθελώς τα καταχωρήσετε και ρητώς συναινέσετε για την λήψη και επεξεργασία αυτών.

Ρητώς σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποστέλλοντας σχετικό email στην κάτωθι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας ουδεμία αναδρομική ισχύ έχει.

Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον στο πλαίσιο εμπορικής προώθησης προϊόντων, για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς,  την έρευνα αγοράς ή τον έλεγχο δεδομένων πωλήσεων, και προκειμένου η AIGLON ΑΕ να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας σε όποιες περιπτώσεις αυτό κρίνεται απαραίτητο.

3.3. Η AIGLON ΑΕ μπορεί να προωθήσει τις πληροφορίες αυτές ή να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά ή μέρος αυτών στην εταιρεία EUROREPAR Car Service   αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν.

3.4. Σημειώνεται ότι η συλλογή και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει με τον πλέον ασφαλή και προσήκοντα τρόπο και με βάση πάντα την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

3.5. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση e-mail: customercare@eurorepar.gr

3.6. Ανά πάσα στιγμή έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης αυτών.

3.7. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διόρθωση ή διαγραφή των στοιχείων που έχετε καταχωρήσει στη σελίδα του Δικτύου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση e-mail: customercare@eurorepar.gr και αυτά θα διαγραφούν από τα τηρούμενα αρχεία μας. Η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων θα λάβει χώρα εντός των ορίων και προϋποθέσεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3.8. Η AIGLON ΑΕ δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να παρακολουθεί τα στοιχεία που καταχωρούνται από τους επισκέπτες στο site της, www.eurorepar.gr, και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ο,τιδήποτε σχετίζεται με αυτά.

3.9. Η AIGLON ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα καταχωρηθέντα στοιχεία και να διαγράφει χωρίς προειδοποίηση από τα αρχεία της όσα από αυτά κρίνει σκόπιμο.

4. Σύνδεσμοι hypertextes 

Σε καμία περίσταση, η AIGLON Α.Ε. ή/και η EUROREPAR Car Service  δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε άλλα sites ή συνδέονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με το site www.eurorepar.gr.

5. Αποκλεισμός ευθύνης

5.1. Η χρήση του site www.eurorepar.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη.

5.2. Οι χρήστες αποδέχονται ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται με δική τους ευθύνη και αναλαμβάνουν κάθε τυχόν κίνδυνο ανακύψει από την πρόσβαση και χρήση του site.

5.3. Η EUROREPAR Car Service , οι θυγατρικές της, η AIGLON ΑΕ και τα μέλη του δικτύου της, δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες βλάβες προκληθούν από τη χρήση του εν λόγω site ή των συνδέσμων που υπάρχουν μέσα σε αυτό. Ομοίως δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προκληθείσα καταστροφή λογισμικού, απώλεια δεδομένων ή/και προγραμμάτων.

5.4. Περαιτέρω η EUROREPAR Car Service δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

5.5. Ουδεμία ευθύνη φέρει η EUROREPAR Car Service , οι θυγατρικές της, η AIGLON ΑΕ και τα μέλη του δικτύου της για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά σχετίζεται ιδίως με τυχόν ύπαρξη σφαλμάτων, παραλείψεων, ανακριβειών τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών, ετεροχρονισμένων πληροφοριών εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

5.6. Επίσης, δεν παρέχεται η εγγύηση ότι ο παρών ιστότοπος ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

5.7. Ο κάθε χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού του υπολογιστή και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, ο κάθε χρήστης επιβαρύνεται με το σύνολο των τυχόν δαπανών, για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του και γενικά του συστήματός του για την επάνοδό του στη προτέρα ομαλή κατάσταση.

5.8. Αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση, φέρουν οι χρήστες.

5.9. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι κάποια από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο site www.eurorepar.gr μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμούς ή/και απαγορεύσεις βάσει της νομοθεσίας της εκάστοτε χώρας. Κατά συνέπεια, ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι η σύνδεση με το site www.eurorepar.gr δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας από την οποία συνδέεται.

6. Ενημέρωση, επικαιροποίηση, λειτουργία

6.1. Η EUROREPAR Car Service ή/και η AIGLON ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, να τροποποιεί, να διαγράφει ανά πάσα στιγμή και σύμφωνα με τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς καμία προηγουμένη ειδοποίηση, τους γενικούς όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αλλά και οποιαδήποτε στοιχεία, προϊόντα ή υπηρεσίες παρουσιάζονται σε αυτόν.

6.2. Όλες οι αλλαγές ισχύουν και δεσμεύουν τους χρήστες του διαδικτυακού τόπου. Οι χρήστες έχουν την αποκλειστική ευθύνη και μέριμνα για την ανάγνωση αυτών των γενικών όρων κάθε φορά που αποκτούν πρόσβαση στο site. Γι’ αυτό, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των όρων και προϋποθέσεων χρήσεως του site.

6.3. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

6.4. Η EUROREPAR Car Service  ή/και η AIGLON ΑΕ θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της αλλά η διαθεσιμότητα αυτής μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών ή/και από άλλα δίκτυα επικοινωνίας ή άλλες αιτίες παρεμβολής.

6.5. Επίσης, ενδέχεται η λειτουργία του site να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί προσωρινά εξαιτίας γεγονότων κείμενων πέραν της δυνατότητας ελέγχου της EUROREPAR Car Service ή/και της AIGLON ΑΕ ή ανεξαρτήτως της βουλήσεώς τους.

7. Δεσμοί -links- προς άλλα sites

7.1. Με τους συνδέσμους αυτούς, στους οποίους η ιστοσελίδα μας παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks, θα εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα μας και θα μεταφερθείτε στις ιστοσελίδες άλλων διαδικτυακών τόπων τις οποίες διαχειρίζονται τρίτα πρόσωπα με τα οποία ουδεμία συμβατική ή άλλη σχέση έχει η εταιρεία μας.

7.2. Η δυνατότητα μετάβασης σε ιστότοπο τρίτου μέρους, σας παρέχεται, προκειμένου να διευκολυνθείτε -και μόνο- στην ανεύρεση άλλων χρήσιμων πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιλέγοντας να ακολουθήσετε ιστοτόπους τρίτων, θα φύγετε από τον ιστότοπο της EUROREPAR Car Service ή/και της AIGLON ΑΕ και θα επισκεφθείτε άλλον ιστότοπο ο οποίος δεν ελέγχεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από την EUROREPAR Car Service ή/και AIGLON A.E.

7.3. Η EUROREPAR Car Service ή/και η AIGLON A.E., δεν είναι, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε ιστοτόπους τρίτων. Η EUROREPAR Car Service ή/και η AIGLON ΑΕ δεν σχετίζεται με τους τρίτους που χειρίζονται τους ιστοτόπους αυτούς και, επομένως, ούτε ελέγχει, ή εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς ούτε ελέγχει ή εγγυάται την τήρηση ή μη της εν γένει ισχύουσας ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας από τους τρίτους. Η EUROREPAR Car Service ή/και η AIGLON A.E. συνιστά και σας προτρέπει να ελέγχετε πάντα την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στους ιστοτόπους τρίτων τους οποίους επισκέπτεστε μέσω του παρόντος ιστοτόπου. Με την επιλογή σας να μεταβείτε σε ιστότοπο τρίτου, δηλώνετε ότι αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη και προβαίνετε στην περιήγησή σας αυτή με δικό σας κίνδυνο. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστείτε, εξ οιασδήποτε αιτίας από την επίσκεψή σας στον εν λόγω ιστότοπο.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι όροι χρήσεως, οι νομικοί όροι και η ασφάλεια των ιστοτόπων τρίτων που επισκέπτεστε, μπορεί να διαφέρουν από τους όρους και την ασφάλεια του παρόντος ιστοτόπου. Για τον λόγο αυτό, η EUROREPAR Car Service και η AIGLON A.E. συνιστά να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης του ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή επιφυλάξεις για πληροφορία που παρέχεται σε ιστότοπο τρίτου, παρακαλούμε απευθυνθείτε απευθείας στον τρίτο που ελέγχει τον εν λόγω ιστότοπο.

8. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

8.1. Ο διαδικτυακός τόπος www.eurorepar.gr και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται στο Ελληνικό δίκαιο , με εξαίρεση τους κανονισμούς που αντίκεινται στο νόμο.

8.2. Για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με τη χρήση, την εκτέλεση, την ερμηνεία ή το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση αυτών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

9. Cookies

9.1. Το site διαθέτει σύστημα cookies. Τα cookies είναι απολύτως ασφαλή καθώς δεν περιέχουν ιούς και δεν προκαλούν καμιά ζημιά στον υπολογιστή σας. Ο χρήστης πληροφορείται ότι όταν επισκέπτεται την περιοχή, τα «cookies» μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματα στην εφαρμογή περιήγησής του (web browser).

9.2. Στέλνουμε ένα ή περισσότερα «cookies» (μικρά αρχεία που περιέχουν μια σειρά χαρακτήρων) στον υπολογιστή σας ή άλλο τερματικό προκειμένου να δοθεί στην εφαρμογή περιήγησής σας ένα μοναδικό προσδιοριστικό αναγνώρισης.

9.3. Τα «cookies» καταγράφουν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το site, δηλαδή το χρονικό διάστημα που μένετε συνδεδεμένοι, το χρόνο αποσύνδεσης, τις σελίδες που επισκέπτεσθε.

9.4. Αυτά τα στοιχεία μας βοηθούν στον προσδιορισμό των σημαντικότερων πληροφοριών ώστε να βελτιώσουμε το site, καθώς και για την βελτίωση της χρήσης του site από τον εκάστοτε χρήστη.

9.5. Σε καμία περίπτωση αυτά τα «cookies» δεν περιέχουν ονομαστικά στοιχεία και κανενός είδους προσωπικά δεδομένα.

9.6. Οι χρήστες μπορούν οποτεδήποτε να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία «cookies» μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα αναζήτησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  με τη χρήση των cookies, παρακαλείσθε να διαβάσετε την πολιτική διαχείρισης cookies της εταιρείας μας την οποία θα βρείτε {link}.

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.

icon-gear