ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, Eurorepar Car service, ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ