Βρείτε το πλησιέστερο Συνεργείο

Πίσω

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

'Ελεγχος ασφάλειας του οχήματος σας μετά από κάθε εργασία συντήρησης ή επισκευής.

Για να αισθάνεστε ασφαλείς, στο Δίκτυο EUROREPAR Car Service, ελέγχουμε πάντα τα βασικά μέρη του αυτοκινήτου σας όπως το τιμόνι, τα ελαστικά, τα φρένα, την ανάρτηση και τον φωτισμό.

Με αυτόν τον τρόπο θα λάβετε συγκεκριμένες συμβουλές για την κατάσταση του αυτοκινήτου σας και τεκμηριωμένες εκτιμήσεις για εργασίες που τυχόν χρειάζονται.

icon-gear