Βρείτε το πλησιέστερο Συνεργείο

Πίσω

Τώρα και στην Ελλάδα!

Τώρα και στην Ελλάδα!

Με την εγγύηση δύο μεγάλων Ομίλων, της STELLANTIS αλλά και του Ομίλου Συγγελίδη, η EUROREPAR Car Service, το νέο Δίκτυο Συνεργείων, αναπτύσσεται τώρα στην Ελλάδα έχοντας ήδη 18 συμβεβλημένα καταστήματα με πρώτιστο στόχο την αποτελεσματική και συμφέρουσα εξυπηρέτησή σας.

icon-gear